گواستنه وه و نه قل له ریگای ئاوه وه

پسیورانی تیمی شه ریکه ی نه قلی ئیمه

ترانزیت له ریگای ووشکیه وه

هه ول و ته قالای ئیمه بو به ده س هینانی

گواستنه وه وه نه قلی ئاسمانی

پسپورانی شه ره زای شه ریکه ی

له باره ی ئیمه وه

کومپانیای نه قلی نیوه ده وله تی به هاوکاری راسته وخوی سه ره کی ترین شریکه کانی (که رییه ری) دونیا و باخیره و ریکخراوه کارییه کان

یاساکانی گواستنه وه ی بار

بو شاره زایی له گه ل نوی ترین یاساکانی نه قلی باری نیوه ده وله تی ببنه هاوری له گه ل شه ریکه ی نیوه ده وله تی نیل ئاسا

په یوه ندیمان له گه ل بگرن

  • آدرس شعبه مریوان:کردستان مریوان میدان سرباز، به سمت فرمانداری ،کوچه جنت 4،پلاک2،طبقه دوم
  • تلفن:3-3291931-0875
  • زانیاری زیاتر